Bioterapija – komplementarna medicina

Komplementarne metode liječenja su priznate od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) 1976. godine kada se pokazala potreba za pomicanjem znanstvenih granica. Na taj način je stvorena osnova za razvoj i veći ugled novih pristupa liječenju čovjeka prema bioenergetskom principu. Metoda Zdenka Domančića je znanstveno provjerena metoda bioenergetskog iscjeljivanja koja se uspješno primjenjuje već 30 godina. Danas se primjenjuje širom svijeta kao ozbiljna i visoko strukturirana energetska praksa liječenja. Bioterapija u suradnji s klasičnim medicinskim terapijskim oblicima pokriva široki spektar djelovanja od prevencije do liječenja svih fizičkih i psihičkih bolesti. Ova metoda je moćna, neinvazivna i jednostavna energetska metoda iscjeljivanja s blagotvornim učinkom bez obzira na dob ili stanje koje se tretira.


Medicinska provjera učinaka bioterapije

Do potvrde učinkovitosti bioenergije vrlo brzo i jednostavno može doći svaka osoba na kojoj se bioterapija radi. Svaki bioterapeut nakon svojih tretmana pacijentima savjetuje ponovni liječnički pregled gdje se medicinskim pretragama i snimcima utvrđuje da li su bolesti promijenile svoj status. Već nakon nekoliko moguće je vidjeti poboljšane nalaze koji indiciraju uspješno liječenje čak i onih bolesti koje školska medicina nedvojbeno naziva neizlječivima. Ovime nikako ne želimo smanjiti značaj, potrebu, i efikasnost školske medicine, već ukazujemo na postojanje drugih metoda liječenja ljudi. Naprotiv, najbolji rezultati u vraćanju zdravlja organizmu mogu se postići sveobuhvatnim pristupom i pozitivnim naporima bilo klasične, bilo komplementarne medicine.