Liječenje bioenergijom

Liječenje bioenergijom odvija se u četiri tretmana grupno, a svaki klijent ima individualnu terapiju u trajanju od otprilike 20 minuta. Terapija se može ponoviti ovisno o težini bolesti. Bioenergija nije štetna; znanstveno je dokazano da djeluje umirujuće te nakon nekoliko terapija dolazi do znatnog poboljšanja zdrastvenog stanja i čak do potpunog izlječenja najtežih bolesti. Svaki klijent treba obavezno donijeti nalaze od liječnika jer bioterapeut nije dijagnostičar već terapeut. Kod tretmana klijent može osjetiti toplinu, trnce, žarenje u pojedinom dijelu tijela ili pospanost. Jako je važno klijentu podignuti imunološki sustav jer on je važan faktor za zdravlje organizma. Kod pada imuniteta organizam se ne može sam boriti protiv bolesti i zato dolazi do ozbiljnijih oboljenja. Zbog toga je važno kod liječenja bioenergijom napuniti energetski sustav jer tijelo samo sebe liječi. U liječenju bioenergijom jako je važna dobra suradnja klijenta i terapeuta. Ukoliko je tako, tada dolazi do odličnih rezultata. Uvijek se treba liječiti uzrok bolesti, a najveći uzrok bolesti je STRES.

Dokaz liječenjem bioenerijom su nalazi klijenata: početno stanje bolesti i završno stanje poslije bioterapije. Klijenta treba uputiti da ponovi nalaz na kojem će se vidjeti da je došlo do poboljšanja ili do potpunog ozdravljenja što će odrediti klasična medicina. Bolestan čovjek mora promijeniti navike jer način razmišljanja i način života su dokaz da ne živi pravilno. Dobar bioterapeut bolesnog čovjeka napuni bioenergijom i uspostavi ravnotežu u njegovom organizmu. Jako je važno da i zdravi ljudi dolaze bioterapeutu na tretman imuniteta jer se imunitet bori protiv bolesti i ne dolazi do oboljenja. Nakon takvog tretmana, snažan imunitet djeluje oko tri mjeseca. Osoba se dobro osjeća, bolje spava, nije pod stresom, nije umorna te je bolje volje.