Što je radiestezija?

dipl.ing. Branimir Galeković

Radiestezija je drevna umjetnost traženja vode, minerala i drugih objekata za koje se čini da imaju prirodnu magnetsku, elektromagnetsku ili drugu moguće nepoznatu energiju. Izraz "radiestezija" se može doslovno prevesti kao osjet zračenja. Smatra se da je radiestezija korištenje sposobnosti koja nam omogućava da osjetimo zračenje. (U engleskom jeziku se koristi izraz dowsing — traženje vode vilinskim rašljama; dowser - radiestezist).

Činjenica je da postoje zrake i zračenja koje ne možemo vidjeti, a u nekim slučajevima niti svjesno osjetiti pomoću naših pet osjetila. Prisjetimo se sunčevih zraka, toplotnih zraka, rendgenskih zraka, radij evih zraka, infracrvenih i ultravioletnih zraka, radio i televizijskih, radarskih i kozmičkih zraka. Izgleda da tijelo detektira ove energije pomoću ugrađenih senzora koji nisu ništa neobičniji nego pet poznatih glavnih osjetila i oni su urođeni svima nama. Svaki čovjek je više ili manje osjetljiv na zračenja. Naravno da će netko biti osjetljiv na vrlo male podražaje (male energije), pa kažemo da je senzitivan, a netko drugi neće moći osjetiti slaba polja, pa kažemo da je manje senzitivan. VrIo jake energije će osjetiti svi, a naročito će to biti vidijivo ako koriste neki pribor.

Odgovor na pitanje na koji način funkcionira radiestezija je ustvari jedna od najvećih svjetskih misterija. Neke sile djeluju kroz um i tijelo radiesteziste omogućavajući da radiestezij ski pribor reagira kao njihovo pojačalo — tako da ste svjesni malih tjelesnih pokreta, takvih kao što se zbivaju u vašoj šaci ili ruci, uzrokovanih vašom ,intuicijom" reagirajući na tu silu. Na taj način vam Sustav daje rješenje za vaš zahtjev — odgovor na vaše pitanje. Ima ljudi koji — poput male djece do približno 4. godine života — posjeduju ovaj osjećaj u veoma velikom stupnju. Oni mogu, najčešće rašljama ili viskom, točno utvrditi različita zračenja. Cijelo ovo područje koje se bavi osjetljivoku na zračenja nazivamo radiestezijom.

Ako se zadržimo samo na pet poznatih osjetila i samo osjete koje preko njih primamo smatramo osjetilnima, kako to smatraju neki autori, tada se uistinu može reći da je radiestezija izvanosjetilno zapažanje. Međutim, činjenica je da svi ljudi mogu radiestezijskim metodama nešto "otkriti", jer imaju receptore — osjetila za osjet zračenja. Dokaz da je radiestezija osjetilno zapažanje jest to što se gotovo svi ljudi s većim ili manjim uspjehom mogu baviti njome. Gotovo svi ljudi vide, čuju, imaju njuh i opip i osjećaju okus raznih tvari i to je poznatih pet osjetila. Zašto to ne bi vrijedilo i za osjet "zračenja" kao šestog osjetila. A osjet zračenja je — radiestezija. Međutim, to je samo jedan dio priče koji govori o zračenju. Pomoću radiestezije mi nastojimo dobiti odgovore i na druga pitanja koja nisu povezana sa zračenjem. Postavlja se pitanje odakle dolaze odgovori na takva pitanja. To su pitanja o zdravlju, o nestalim osobama ili zametnutim predmetima, o kompatibiInosti, o hrani, o sklonostima itd. Smatram da smo svi uronjeni u određeno informatičko polje, nešto slično onome što se na zapadu naziva „kolektivno nesvjesno", a na istoku „akaša". Najnovija istraživanja na području kvantne fizike dovode u neposrednu vezu kvantne teorije i istočnjačka vjerovanja. Interesantno je da knjiga kvantnog fizičara Ervin Laszla nosi naziv: Znanost i akašičko polje.Opći pojmovi o zračenju

Smail Dubravić

Zračenje: U fizici ćemo pročitati da je zračenje prenošenje energije kroz neki prostor.
Postoje dvije vrste zračenja: elektromagnetsko valno zračenje i korpuskularno (korpuskula = vrlo sitna čestica). Čovjek se nalazi, odnosno kreće u zračenjima
a) terestričkim (zemaljskog porijekla)
b) ekstraterestričkim (vanzemaljskog porijekla).

U terestrička zračenja ubrajamo: atmosferska zračenja, koja dolaze u obliku zračnog pritiska, temperature, vode u svim agregatnim stanjima, zračenjima u vezi sa olujnim procesima u ionosferi i od zračenja od plinova, koji izlaze iz zemljine utrobe, od magnetskog i električnog zemaljskog polja.

U vanterestrička zračenja spadaju: kozmička zračenja, sunčeve oluje, rendgenska i ultravioletna zračenja, sunčevo svjetlo, infracrvena zračenja, te zračenja koja imaju visoke i niske frekvencije.

Električno polje je stanje u prostoru, koje je izazvano od nabijenog električnog vodiča ili aparata. Magnetsko polje je stanje koje je nastalo brzom izmjenom punjenje uz pomoć struje i brzo promjenljivim poljem.

Magnetsko polje u svakoj točki prostora ima određenu jakost i smjer. Uz pomoć današnje električne struje stvaraju se dvije vrste polja:
1. elektrostatsko polje
2. elektromagnetsko polje

Elektrostatsko polje je vezano uz umjetne materijale, kao što su namještaj, tepisi, zastori i odjeća. Većina takvih materijala se puni statičkim elektricitetom, koji oko sebe stvara elektrostatsko polje.

Elektromagnetsko polje nastaje kada teče struja u nekom vodiču. Skoro svi kućanski aparati, kao i aparati u biroima, TV i radio aparati i drugi elektro aparati priključeni su kablovima na mrežu. Mnogi su ljudi na to elektromagnetsko polje jako osjetljivi.Kako djeluju štetna zračenja na organizam ljudi?

Smail Dubravić

Već je ing. Jurdana u svojoj knjizi naveo da ljudi, ako spavaju na štetnom toku podzemne vode obolijevaju od raka, ako se prije ne uklone sa toka. Mi danas imamo malo drukčije mišljenje, koje je bazirano na postojanju različite polarizacije štetnog zračenja. Kako, u globalu, su muškarci "+" polarizirani, žene to zračenja istoimenog polariteta ne donose štetu onima, koji na takvom zračenju imaju ležaj, dok kod obrnutog slučaja, tj. ako netko "+" spava na toku "-" onda dolazi do djelovanja naboja zračenja na dipole ćelija i počinje se ćelija sa svojim "+" dipolom mijenjati, zapravo zakretati prema naboju "-" ili obratno "-" prema naboju "+". Dolazi do promjene naboja u ćeliji. Kod toga počinje borba između organizma da vrati prije postojeći naboj i zračenja koje ga mijenja. Na koncu se uspostavlja električnaAravnoteža u ćeliji s nekim novim položajem dipola. Da bi i takav položaj pomjerenog dipola ćelija zadržala ona troši energiju, koja joj je potrebna za normalno funkcioniranje i za obranu od infekcija i bolesti. Organizam gubi imunitet, pa je sada otvoren put za razne bolesti. To i ne mora biti rak. To može biti i čitav niz drugih oboljenja, kao što su razne reumatske bolesti, srčana oboljenja, oboljenja unutarnjih organa i dr.